چگونگی تاثیر آلیاژ بر فرم‌پذیری

چگونگی تاثیر آلیاژ بر فرم‌پذیری

نقش و تاثیر عناصر آلیاژی بر فولاد و فرایند های تولید ورق شامل موارد مختلفی هستند که در رفتار فلز در فرایند تولید تاثیر بسیاری دارند. در ادامه بیشتر در مورد چگونگی تاثیر آلیاژ بر فرم‌پذیری و کشش عمیق صحبت می کنیم. پرس کارها و صنعت گرانی که با فرم دهی ورق فولاد سروکار دارند، […]